Crossword

Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.

Marius forteller om seg selv

Hei! Jeg heter Marius. Jeg er trettifire (34) år gammel. Jeg er historiker og jobber ved Universitetet i Kaunas. Jeg skal reise til Bergen til høsten fordi jeg har fått stilling som post doc-stipendiat ved Universitetet i Bergen. Jeg gleder meg! Men samtidig føler jeg meg litt nervøs.
Dette er min samboer. Hun heter Jurgita. Hun er veldig praktisk. Vi er ganske forskjellige. Men vi er glad i hverandre. Det er dumt at hun ikke kan reise til Bergen sammen med meg.

Hva heter du? – Jeg heter Marius.
Hva heter han? – Han heter Tobias.
Hva heter hun? – Hun heter Jurgita.
Hvor bor dere? – Vi bor i Litauen.
Hvor bor de? – De bor i Norge.
Hvem er dette? – Dette er min samboer.
Hvor gammel er hun (han)? – Hun er....... / Han er .......

jeg – vi
du – dere
han, hun – de
det
dette

Jeg gleder meg. Vi gleder oss.
Du gleder deg. Dere gleder dere.
Han gleder seg. De gleder seg.
Hun gleder seg.

Jeg føler meg ....... Vi føler oss .........
Du føler deg ........ Dere føler dere ..........
Han føler seg ......... De føler seg ...........
Hun føler seg .........
   1             
              
 2       3     4      5   
              
     6        7     
8                
              
  9              
         10       
   11             
              
  12              
              
  13