PRADŽIA
ŽODYNAS
YOUTUBE
PRATIMAI
GRAMATIKA
SKAITINIAI
NUORODOS
NUOTRAUKOS
MANO CV
1-ajam lygiui siūlau rinkinuką savo parengtų pratimų
(pritaikytų prie vadovėlio „Norsk for utlendinger“):
– I lygis – Atminties
kortelė
Atsakykite į
klausimus
Įrašykite
praleistus žodžius
Suraskite
atitikmenis
Leksjon 1 Klikk Klikk Klikk Klikk
Leksjon 2 Klikk Klikk Klikk Klikk
Leksjon 3 Klikk Klikk Klikk Klikk
Leksjon 4 Klikk Klikk Klikk Klikk
Leksjon 5 Klikk Klikk Klikk Klikk
Leksjon 6 Klikk Klikk Klikk Klikk
Leksjon 7 Klikk Klikk Klikk Klikk
Leksjon 8 Klikk Klikk Klikk Klikk
Sėkmės! Atminties
kortelė
Atsakykite į
klausimus
Įrašykite
praleistus žodžius
Suraskite
atitikmenis

Taip pat rekomenduoju pasinaudoti Oslo universiteto parengtais on-line pratimais
http://www3.hf.uio.no/iln/studier/evu/norskkurs/igin/
1 lygio pratimai (Nivå 1) http://www3.hf.uio.no/iln/studier/evu/norskkurs/igin/niva1/
2 lygio
pratimai (Nivå 2) http://www3.hf.uio.no/iln/studier/evu/norskkurs/igin/niva2/
3 lygio pratimai (Nivå 3) http://www3.hf.uio.no/iln/studier/evu/norskkurs/igin/niva3/