PRADŽIA ŽODYNAS YOUTUBE PRATIMAI GRAMATIKA SKAITINIAI NUORODOS MANO CV NUOTRAUKOS

   

    http://ec.europa.eu/education/language/label/label_public/index.cfm?fuseaction=individual_award&award_id=8660
GIMIMO
DATA

 

  1977-09-12
IŠSILA-
VINIMAS
  2012: apginta daktaro disertacija (Vilniaus universitetas)
1999 – 2001: Vilniaus universitetas, Skandinavų filologija (filologijos magistras, dalis studijų atlikta Oslo universitete)
1995 – 1999: Vilniaus universitetas, Skandinavų filologija (filologijos bakalauras)
MOKSLO LAIPSNIS

 

  daktaras (humanitarinių mokslų sritis, filologijos kryptis)


 

PAGRINDINĖ DARBO VIETA IR PAREIGOS   Vytauto Didžiojo universitetas
Užsienio kalbų institutas (2001 m. – katedra, 2002–2012 m. – centras)
lektorius, lektorius-ekspertas
KITA VEIKLA   Vilniaus Universitetas, Skandinavistikos centras (asistentas)
laisvai samdomas vertėjas, dėstytojas, konsultantas
mokslo populiarintojas

MOKSLO SRITIS

 

Humanitariniai mokslai

MOKSLO KRYPTIS

 

Filologija

MOKSLO ŠAKA   Skandinavų (norvegų) filologija
DĖSTOMI DALYKAI   norvegų kalba, senoji islandų kalba, senovės skandinavų literatūra ir mitologija, norvegų kalbos istorija, teorinė gramatika, kalbotyros įvadas

MOKSLINIŲ INTERESŲ KRYPTYS

 

sinchroninė ir diachroninė skandinavų kalbotyra (ypač – modalumo semantika ir raiška), šiuolaikiniai kalbotyros metodai ir kryptys, senovės skandinavų literatūra ir mitologija, medievistika

KALBOS   Lietuvių – gimtoji kalba
Norvegų kalba (bokmål ir nynorsk variantai, labai gerai)
Rusų kalba (labai gerai)
Anglų kalba (labai gerai)
Senoji islandų kalba (skaitymas, rašytinių tekstų vertimas į lietuvių kalbą)
Švedų kalba (rašomosios ir šnekamosios kalbos supratimas)
Danų kalba (rašomosios ir šnekamosios kalbos supratimas)

TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS

  1996 m. vasaros mokykla norvegų kalbos studentams Bergeno universitetas, Norvegija
1999 m. vasaros mokykla studijuojantiems Islandijos medievistiką. Islandijos universitetas, Reikjavikas (Islandija)
2000 – 2001 m. Oslo universitetas (Norvegija). Bendras stažuočių laikotarpis – 9 mėnesiai (magistrantūros studijos)
2002 m. Oslo universitetas (Norvegija). 2 savaitės (rengimasis norvegų kalbos istorijos kursui, vėliau skaitytam Vilniaus universitete)
2003 m. fareriečių kalbos ir literatūros vasaros kursai Farerų universitete (Farerų salos, Danija)
2004 m. kovas – gegužė, Oslo universitetas (Norvegija), medžiagos daktaro disertacijai rinkimas ir analizė
2004 m. rašytojo Johano Falkberget 125 metų jubiliejui pažymėti skirtas seminaras Rørose (Norvegija)
2005 m. liepa - rugpjūtis, Oslo universitetas (Norvegija), mokslinis darbas
2005 m. rugpjūtis. Tarptautinis seminaras norvegų kalbos dėstytojams (Agderio kolegija, Kristiansandas, Norvegija)
2006 m. gegužė. Konferencija Tartu universitete, Estija.
2006 m. rugpjūtis. Tarptautinis seminaras norvegų kalbos dėstytojams (Agderio kolegija, Kristiansandas, Norvegija)
2007 m. sausis. Stokholmo universitetas (Švedija), mokslinis darbas
2007 m. gegužė. Konferencija Tartu universitete, Estija
2007 m. rugpjūtis. Vertimo seminaras Tartu universitete, Estija
2007 m. rugsėjis. Tarptautinis seminaras norvegų kalbos dėstytojams (Agderio universitetas, Kristiansandas, Norvegija)
2008 m. sausis. Stokholmo universitetas (Švedija), mokslinis darbas
2008 m. gegužė. Tarptautinis seminaras norvegų kalbos dėstytojams Latvijos kultūros akademijos Nordistikos centre (Ryga, Latvija)
2008 m. gegužė. Stokholmo universitetas (Švedija), mokslinis darbas
2008 m. rugpjūtis.Tarptautinis seminaras norvegų kalbos dėstytojams (Agderio universitetas, Kristiansandas, Norvegija)
2008 m. gruodis. Stokholmo universitetas (Švedija), mokslinis darbas
2009 m. sausis. Oslo universitetas (Norvegija), konsultacijos, mokslinis darbas
2009 m. birželis. Bergeno universitetas (Norvegija), tarptautinė mokslinė konferencija
2009 m. rugsėjis. Projekto E-Nordisk seminaras (Rangøy, Norvegija)
2010 m. sausis. Norvegijos technikos ir gamtos mokslų universitetas (Trondheimas)
2010 m. vasaris. Projekto E-Nordisk seminaras (Latvija)
2010 m. rugpjūtis.Tarptautinis seminaras norvegų kalbos dėstytojams (Agderio universitetas, Kristiansandas, Norvegija)
2011 m. kovas. Projekto E-Nordisk seminaras (Talinas, Estija)
2012 m. rugpjūtis. Tarptautinis seminaras norvegų kalbos dėstytojams (Agderio universitetas, Kristiansandas, Norvegija)
2012 m. lapkritis/gruodis. Tarptautinis simpoziumas Tartu universitete (Estija)

 

NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE

  Norwegian Cognitive Linguistics Association (NORKOG),
International Web Community for Scandinavian Studies (IWCSS), http://www.css.lu.se/en/home/members/search/14098/
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (LLVS), http://www.llvs.lt/?members=112&lang=lt (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. ĮV-505 Ugniui Mikučioniiui suteiktas meno kūrėjo statusas)
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), www.lkpa.uki.vu.lt/kolektyviniai-ir-individualus-nariai/

Svarbiausios publikacijos

Sekite mano publikacijas Academia.edu

2014 Mokslinis straipsnis: The Family Life of the Dwarfs and its Significance for the Relationship between Dwarfs and Humans in the Sagas (straipsnis rengiamas spaudai)
2013 Grožinės literatūros vertimas: Dag Solstad. Septynioliktas romanas. Vilnius: Homo liber. ISBN 978-609-446-069-2
2012 Daktaro disertacija: Modality and the Norwegian modal verbs. Vilniaus universitetas. URL: http://tools.elaba.lt/marc/fulltext.php?lib=etd01&sys=000023421
(disertacijos santrauka lietuvių kalba: Modalumas ir norvegų kalbos modaliniai veiksmažodžiai.
URL: http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20121130_091653-35352/DS.005.0.01.ETD)
2012 Mokslinis straipsnis knygoje: "Egilio saga" senovės skandinavų literatūros kontekste. Egilio saga, ser. Scandinavistica Vilnensis 5, pp.27–55. Vilnius: Aidai. ISSN: 2029-2112, ISBN: 978-609-450-014-5
2011 Grožinės literatūros vertimas: Dag Solstad. Vienuoliktas romanas, aštuoniolikta knyga. Vilnius: Homo liber. ISBN 978-609-446-020-3
2010 Mokslinis straipsnis: Norwegian modal verbs – a model and a description. Norsk Lingvistisk Tidsskrift. Nr. 28/2010 (1). P. 42–76. ISSN 0800-3076
2009 Konferencijos pranešimo pagrindu parengtas mokslinis straipsnis: Norwegian Modal Verbs and Attitudinal Modality.  Approaching the Viking Age, ser. Scandinavistica Vilnensis, 2. P. 117-138. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISSN: 2029-2112, ISBN: 978-9955-33-492-7
2009 Mokslo populiarinimo straipnis: Ką sagos pasakoja apie kuršius. Krantai. Nr. 1. P. 8–17. ISSN 0235-6384
2008 Recenzija: Kai ne mūzos, o pelės lanko... Keletas pastabų apie romano "Hermanas" vertimą į lietuvių kalbą. Šiaurės Atėnai. Nr. 883.
2008-02-29. P. 2. ISSN 1392-7760. URL: http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=883&kas=straipsnis&st_id=15791
2008 Žodynas: Norvegų-lietuvių ir lietuvių-norvegų kalbų žodynas. Kaunas: Naujasis lankas. ISBN 978-9955-03-433-9
2007 Mokomoji knyga: Norvegų kalba. Gramatikos konspektas ir žodynėlis. (Antrasis pataisytas leidimas). Kaunas: VDU leidykla. ISBN 978-9955-12-236-4
2007 Mokslinis straipsnis: Norvegų kalbos modalinių veiksmažodžių semantika. Kalbotyra. Nr. 57 (3). P. 186–195. ISSN 1392-1517
2007 Mokslinis straipsnis: Some Remarks on the Semantics of the Norwegian Modal Verbs. PhiN (Philologie im Netz). Nr. 42/2007. P. 38–54. ISSN 1433-7177. URL: http://web.fu-berlin.de/phin/phin42/p42t3.htm
2007 Mokslo populiarinimo straipsnis: Norvegų kalba. Krantai. Nr. 2. P. 9–13. ISSN 0235-6384.
2006 Žodynas: Norvegų – lietuvių kalbų žodynas. Kaunas: Naujasis lankas. ISBN 9955-03-324-X
2005 Konferencijos pranešimas: Senovės islandų kalbos tikriniai vardai ir istoriniai terminai. Pranešimas, skaitytas 2005-05-07 konferencijoje „Sava ar svetima“. URL: http://www.llvs.lt/?recensions=33
2005 Projekto ataskaita: Internet – the Space of Dialogue. Fredrikke. Organ for FoU publikasjoner – Høgskolen i Nesna. IKT-basert norskundervisning i utlandet. 2005, Nr. 11. P. 34-44. ISBN 82-7569-131-1, ISSN 1501-6889
2004 Mokomoji knyga: Norvegų kalba. Gramatikos konspektas ir žodynėlis. Kaunas: VDU leidykla. ISBN 9955-12-019-3
2004 Taikomasis mokslo leidinys: Lietuviški – norvegiški pokalbiai. Kaunas: Dargenis. ISBN 9955-403-30-6
2003 Mokslo šaltinio vertimas: Gija apie Norna-Gestą. Liaudies kultūra. Nr. 4 (91). ISSN 0236-0551
2003 Mokslinis straipsnis: Kuršių ir skandinavų santykiai sagų literatūroje. Liaudies kultūra. Nr. 2 (89). P. 61-70.  ISSN 0236-0551
2003 Recenzija: Evalda Jakaitienė og Terje Mathiassen: Litauisk-norsk ordbok. Vilnius: Baltos lankos, 2001. 628 sider. (Bokomtale). Norsk Lingvistisk Tidsskrift. Nr. 21 (2). P. 299–302. ISSN 0800-3076.
2002 Mokslo šaltinio vertimas, straipsnis: Kniutlingų saga. Vilnius: Vaga. ISBN 5-415-01663-5. (Vertimas iš senosios islandų kalbos ir straipsnis)
2002 Mokomoji knyga: Skaldų poezija. Kaunas: Naujasis lankas. (Kartu su bendraautore dr. Rasa Ruseckiene.) ISBN 9955-03-091-7
2002 Mokslo populiarinimo straipsnis: Rašytiniai skandinavų mitologijos šaltiniai. Liaudies kultūra. Nr. 3 (84). P. 61-70.  ISSN 0236-0551
2002 Recenzija: ‘Gudruna’ ir Gudrunos (recenzija). Knygų aidai. Nr. 3. P. 37-41. ISSN 1392-6845
2002 Recenzija: Ilgai lauktas norvegų kalbos žodynas (recenzija). Gimtoji kalba. Nr. 4. P. 16-17. ISSN 0868-5134.