PRADÞIA ÞODYNAS YOUTUBE PRATIMAI GRAMATIKA SKAITINIAI NUORODOS MANO CV NUOTRAUKOS

Litauens historie i korte trekk

 

Denne teksten skrev jeg for mange år siden, da jeg fremdeles var student på Universitetet i Vilnius. Jeg ber derfor om unnskyldning for de naive formuleringene og eventuelle språklige tabber som denne teksten uten tvil b¿rer preg av… – U. M.

  • 1009 AD. Navnet Litauen blir for f¸rste gang nevnt i skriftlige kilder. I Kvedlinburgs annaler står det om misjon¿rene i Preussens d¸d: Den hellige Bruno, som også er kjent under navnet Bonifatius, erkebiskop og munk, ble slått i hodet av hedninger … ved grensen mellom Russland og Litauen (Lituae), og sammen med 18 av ledsagerne sine fôr til himmelen 23. februar 1009. Vet ikke om det akkurat er den hyggeligste måte å bli nevnt på, men slik er det – Europa ble kjent med Litauen gjennom blodige konflikter mellom de kristne og hedninger.
     
  • 1220–tallet Litauen blir til et f¸ydalt rike. "Volynë-kr¸niken" forteller oss at en av fyrstene som hadde makt over flere litauiske regioner, Mindaugas, hadde drept "sine br¸dre" (dvs., andre fyrster) eller jagd dem bort fra landet og "… og begynte å styre alene, og ble sv¿rt hovmodig". Noen av fyrstene valgte å annerkjenne Mindaugas' makt og dermed ble hans vassaler. Kilder fra 1236 bruker betegnelsen Mindaugas' Litauen. Det er sannsynlig at mange av adelsmennene st¸ttet Mindaugas' mål om å bli monark fordi de skj¸nte hvor skadelige kampene om makta mellom enkelte landstyrere hadde v¿rt. Det betyr at Litauen ble samlet i et rike der den ¸verste makta tilh¸rte jordeiernes klasse med en monark foran.

·        1830–1831 Oppr¸r i Litauen og Polen. F¸rst var det b¸ndene som reiste seg. De ville bli kvitt livegenskapet. Etterpå reiste adelsmennene også seg mot det russiske styret. Oppr¸rerne greide å ta nesten hele Litauen under sitt styre, men etter hvert ble oppr¸ret grusomt knust. Verken Litauen eller Polen fikk noe godt ut av dette oppr¸ret. Mange mennesker ble drept i oppr¸ret, enda flere ble deportert langt inn til Russland. Konged¸mmet Polen og dets grunnlov ble opphevet. Men på den annen side, vekket oppr¸ret alle b¸nder i hele imperiet til kamp mot tsarens autokrati. Og i tillegg til det, hindret oppr¸ret Russlands intervensjon i det revolusjon¿re Frankrike og Belgium.


Litauens Statsråd, som det eneste representative organ for det litauiske folket, med utgangspunkt i den annerkjente Retten om Nasjonenes Selvbestemmelse og Litauernes konferanse i Vilnius' avgj¸relse fra 18.–23. september 1917, erkl¿rer at det gjenoppretter den uavhengige staten Litauen, som blir organisert på et demokratisk grunnlag, med Vilnius som hovedstad, og at denne staten blir l¸st fra alle offentlige forbindelser man har hatt med andre nasjoner.

 


 

© Ugnius Mikuèionis, 1998