Pradžia
Turinys
Tarimas
1 paskaita
2 paskaita
3 paskaita
4 paskaita
5 paskaita
6 paskaita
7 paskaita
8 paskaita
9 paskaita

Darbas su tekstu

9 paskaita (seminaras)

 

Užduotys

·         Lygindami su vertimu į lietuvių kalbą, perskaitykite šį tekstą (tai – „Egilio sagos“ pradžia). Naudodamiesi žodynais (pavyzdžiui, šiuo Zoegos žodynu) pamėginkite išsiversti ir kiek labiau pažodžiui, ypač pasistenkite išsiaiškinti tas vietas, kurių literatūriniame vertime neįmanoma perteikti tiksliai. Vis dėlto labai neapsisunkinkite – mūsų tikslas kol kas yra ne kuo tiksliau išsiversti tekstą, o tik bendrai susipažinti su senosios norvegų-islandų kalbos įvardžiais, daiktavardžiais, būdvardžiais ir veiksmažodžiais.

Úlfr hét maðr, sonr Bjálfa ok Hallberu, dóttur Úlfs ins óarga. Hon var systir Hallbjarnar hálftrǫlls í Hrafnistu, fǫður Ketils hǿngs. Úlfr var maðr svá mikill ok sterkr, at eigi váru hans jafningjar. En er hann var á unga aldri, hann í víkingu ok herjaði. Með honum var í félagsskap sá maðr, er kallaðr var Berðlu-Kári, gǫfugr maðr ok inn mesti afreksmaðr at afli ok áræði. Hann var berserkr. Þeir Úlfr áttu einn sjóð báðir, ok var með þeim in kærsta vinátta.
   En er þeir réðusk ór hernaði, fór Kári til bús síns í Berðlu. Hann var maðr stórauðigr. Kári átti þrjú bǫrn. Hét sonr hans Eyvindr lambi, annarr Ǫlvir hnúfa; dóttir hans hét Salbjǫrg. Hon
var kvenna vænst ok skǫrungr mikill. Hennar fekk Úlfr. Fór hann þá ok til búa sinna. Úlfr var maðr auðigr bæði at lǫndum ok lausum aurum. Hann tók lends manns rétt, svá sem haft hǫfðu langfeðgar hans, ok gerðisk maðr ríkr.
   Svá er sagt, at Úlfr var búsýslumaðr mikill. Var þat siðr hans at rísa upp árdegis ok ganga þá um sýslur manna eða þar, er smiðir váru, ok sjá yfir fénað sinn ok akra, en stundum var hann á tali við menn, þá er ráða hans þurftu. Kunni hann til alls góð ráð at leggja, því at hann var forvitri. En dag hvern er at kveldi leið, þá gerðisk hann styggr, svá at fáir menn máttu orðum við hann koma. Var hann kveldsvæfr. Þat var mál manna, at hann væri mjǫk hamrammr. Hann var kallaðr Kveld-Úlfr.
   Þau Kveld-Úlfr áttu tvá sonu. Hét inn ellri Þórólfr, en inn yngri Grímr. En er þeir vóxu upp, þá váru þeir báðir menn miklir ok sterkir, svá sem faðir þeira var. Var Þórólfr manna vænstr ok gerviligastr. Hann var líkr móðurfrændum sínum, gleðimaðr mikill, ǫrr ok ákafamaðr mikill í ǫllu ok inn mesti kappsmaðr. Var hann vinsæll af ǫllum mǫnnum. Grímr var svartr maðr ok ljótr, líkr feðr sínum bæði yfirlits ok at skaplyndi. Gerðisk hann umsýslumaðr mikill. Hann var hagr maðr á tré ok járn ok gerðisk inn mesti smiðr. Hann fór ok opt um vetrum í síldfiski með lagnarskútu ok með honum húskarlar margir.
   En er Þórólfr var á tvítugs aldri, þá bjósk hann í hernað. Fekk Kveld-Úlfr honum langskip. Til þeirar ferðar réðusk synir Berðlu-Kára, Eyvindr ok Ǫlvir, – þeir hǫfðu lið mikit ok annat langskip, – ok fóru um sumarit í víking ok fengu sér fjár ok hǫfðu hlutskipti mikit. Þat var nǫkkur sumur, er þeir lágu í víking, en váru heima um vetrum með feðrum sínum. Hafði Þórólfr heim marga dýrgripi ok fǿrði fǫður sínum ok móður. Var þá bæði gott til fjár ok mannvirðingar. Kveld-Úlfr var þá mjǫk á efra aldri, en synir hans váru rosknir.

Vyras, vardu Ulvas, buvo Bjalvio ir Ulvo Bebaimio dukters Halberos sūnus. Halbera atsiėjo sesuo Ketilio Upėtakio tėvui Halbjornui Pustroliui iš Hravnistos salos. Niekas neprilygo Ulvui stotu ir jėga – toks tvirtas ir augalotas buvo vyras. Jaunystėje Ulvas dalyvavo vikingų žygiuose, kariavo ir plėšikavo. Tuomet jis turėjo draugą, vardu Karis Berdlietis, kilmingos giminės, nepaprastai stiprų ir narsų vyrą, kuris buvo berserkas. Juodu gražiai sutarė ir visu labu dalijosi per pusę.

   O kai jie metė žygius, Karis iškeliavo į savo tėvoniją Berdloje. Labai turtingas žmogus buvo Karis. Turėjo jis tris vaikus. Vienas sūnus buvo vardu Eivindas Ėriukas, kitas – Olviras Trumpanosis, o duktė – Salbjorga. Išvaizdi moteris buvo Salbjorga, ir darbas jai nėjo nuo rankos. Ulvas vedė ją ir taipgi iškeliavo namo. Jis turėjo daug žemės ir kitokio turto. Kaip ir jo protėviai, Ulvas tapo lendrmanu ir galingu žmogumi.

   Sakoma, kad Ulvas buvęs labai sumanus ūkininkas. Jis turėjo įprotį anksti keltis ir apeiti visą ūkį – kalvius, laukus, gyvulių bandas. Kartais, būdavo, pasišneka su žmonėmis, kurie prašo kokio patarimo. O gerai patarti galėjo kiekvienam, nes jam netrūko proto. Bet į dienos pabaigą imdavo vengti žmonių, tad nedaugelis turėdavo laimės su juo pasikalbėti. Vakarop jis apsnūsdavo. Sklido gandai, esą jis vilkolakis, todėl žmonės praminė jį Vakariniu Vilku – Kveldulvu.

   Kveldulvas ir Salbjorga turėjo du sūnus: vyresnysis buvo vardu Torolvas ir jaunesnysis – Grimas. Išaugo jie abu tokie pat aukšti ir stiprūs kaip ir jų tėvas. Torolvas buvo išvaizdus ir apskritai šaunus vyras. Atsigimęs į motinos giminę, jis buvo labai linksmas ir veiklus, su užsidegimu, ir uoliai viską dirbo. Visi mylėjo Torolvą. Grimas, juodaplaukis ir negražus, savo būdu ir gymiu buvo atsidavęs į tėvą. Jis mėgo šeimininkauti, turėjo nagus medžiui bei geležiai ir ilgainiui tapo dideliu meistru. Žiemą jis dažnai išplaukdavo su tinklais žvejoti silkių, o draug su juo ir daugelis šeimynykščių.

   Kai Torolvui sukako dvidešimt metų, jis išsirengė į vikingų žygį. Kveldulvas davė jam didelį karo laivą. Kartu su juo į žygį išsirengė ir Kario Berdliečio sūnūs Eivindas ir Olviras. Jie turėjo pulką vyrų ir dar vieną laivą. Vasarą jie iškeliavo į žygį ir įsigijo turtų, o kai juos pasiskirstė tarpusavy, gavo po nemažą dalį. Taip jie ne vieną vasarą praleido vikingų žygiuose, o žiemodavo namie su tėvais. Torolvas parsivežė namo visokio labo ir padovanojo viską tėvui ir motinai. Tada buvo labai paprasta pelnyti turtus ir šlovę. Kveldulvas tuomet jau buvo senyvas, o jo sūnūs – visiškai suaugę.

© vertėja Svetlana Steponavičienė ir leidykla „Aidai“

 

·         Raskite šiame tekste visus asmeninius įvardžius (jie paryškinti ir pažymėti violetine spalva) ir pakomentuokite jų formas.

·         Nustatykite nurodytų daiktavardžių skaičių bei linksnį (tekste jie paryškinti). Taip pat pabandykite nustatyti, kokiomis sakinio dalimis eina šie daiktavardžiai (originalo tekste, ne lietuviškame vertime).

Pvz.: maðr – vienaskaitos vardininkas, sakinyje eina veiksniu (kas buvo vardu Ulvas? – vienas vyras)

sonr

Hallbjarnar hálftrǫlls

(á unga/tvítugs/efra) aldri

(í) víkingu

(at afli ok) áræði

sjóð

(til) bús (síns)

kvenna

skǫrungr (atkreipkite dėmesį į šio daiktavardžio giminę – o kuris veikėjas taip pavadintas?)

(til) búa sinna

(at) lǫndum (ok lausum aurum)

smiðir

(yfir) fénað (sinn ok akra)

(yfir fénað sinn ok) akra

(á) tali

ráða

móðurfrændum

(af ǫllum) mǫnnum

(í) síldfiski

(með) lagnarskútu

húskarlar

(um) vetrum

(með) feðrum (sínum)

dýrgripi

(til fjár ok) mannvirðingar

·         Kuriais atvejais užteko pažiūrėti į galūnę, o kada neišvengiamai teko atsižvelgti ir į kontekstą?

·         Su kokiais linksniais – bent jau šiame tekste – vartojami šie prielinksniai ir ką reiškia atitinkamos prielinksninės konstrukcijos? Kokiomis sakinio dalimis jos eina? Be abejo, suprantate, kad kituose tekstuose rastumėte ir kitokių vartosenos atvejų.

Pvz.: á – su naudininku, konstrukcijos su šiuo prielinksniu reiškia žmogaus amžių (var á unga/tvítugs/efra aldri), užsiėmimą (var á tali)

af

at

í

með

til

um

yfir

·         Išverskite šiuos būdvardžius į lietuvių kalbą (tekste jie paryškinti ir pažymėti raudona spalva). Aptarkite, kur kuri būdvardžio forma pavartota ir prie kokio daiktavardžio ar įvardžio ji derinama (jeigu apskritai derinama).

óarga, mikill, sterkr, unga, gǫfugr, mesti, kærsta, stórauðigr, vænst, mikill, lausum, ríkr, góð, styggr, kveldsvæfr, ellri, yngri, miklir, sterkir, vænstr, gerviligastr, vinsæll, svartr, ljótr, líkr, hagr, mikit, gott, efra, rosknir

·         Ką reiškia veiksmažodžių formos bjósk, gjǫrðisk, réðusk? Iš kokių dėmenų jos sudarytos?

·         Čia matote sąrašą veiksmažodžių, pavartotų mūsų perskaitytame tekste (tekste jie paryškinti ir pažymėti mėlyna spalva). Suskirstykite visus šiuos veiksmažodžius į stipriuosius, silpnuosius ir preterito-prezentinius ir kiekvienu atveju nustatykite, kurio tai laiko (esamojo ar būtojo) ir kurio skaičiaus (vienaskaitos ar daugiskaitos) forma. Skliausteliuose nurodykite bendratį.

hét, var, váru, lá, herjaði, kallaðr, áttu, réðusk, átti, fekk, fór, tók, hǫfðu, gerðisk, rísa, ganga, sjá, þurftu, kunni, leggja, leið, máttu, koma, vóxu, bjósk, réðusk, fóru, fengu, lágu, hafði, fǿrði

Stiprieji veiksmažodžiai

Silpnieji veiksmažodžiai

Preterito-prezentiniai veiksmažodžiai

hét – būt. l., vns. (heita)

herjaði – būt. l., vns. (herja)

áttu – būt. l., dgs. (eiga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Raskite tekste po penkis veiksnio, tarinio, papildinio ir aplinkybių pavyzdžius.

Veiksnys:

Tarinys:

Papildinys:

Aplinkybės:

 

Kontaktai • Naujienos

Copyright © 2014 Ugnius Mikučionis
Atnaujinta: 2016-03-23