Pradžia
Turinys
Tarimas
1 paskaita
2 paskaita
3 paskaita
4 paskaita
5 paskaita
6 paskaita
7 paskaita
8 paskaita
9 paskaita

Turinys

Skaityti internete

 

Parsisiųsti PDF formatu

Įvadas

 

Visos paskaitos viename faile

1 paskaita. Skandinavų prokalbė ir senosios skandinavų kalbos
Glaustai apžvelgiame senosios norvegų–islandų kalbos istoriją ir jos santykį su kitomis skandinavų kalbomis

 

1 paskaita

Fonologija ir morfonologija. Bendra apžvalga

 

 

2 paskaita. Rašybos ir tarimo santykis. Normalizuotoji ortografija (tekstas skaitymui)
Susipažįstame su tarimo taisyklėmis ir mokomės skaityti tekstus, užrašytus normalizuotąja ortografija

 

2 paskaita

3 paskaita. Senosios norvegų–islandų kalbos balsiai, dvibalsiai ir priebalsiai (tekstas skaitymui)
Susipažįstame su senosios norvegų–islandų kalbos fonologine sistema ir kai kuriais morfonologijos dėsniais

 

3 paskaita

Morfologija

 

 

4 paskaita. Asmeniniai ir rodomieji įvardžiai. Sangrąžiniai veiksmažodžiai. Žymimasis būdvardžių artikelis (tekstai skaitymui, užduotys)
Išmokstame kaityti asmeninius ir rodomuosius įvardžius bei žymimąjį būdvardžių artikelį, atpažįstame jų formas tekstuose

 

4 paskaita

5 paskaita. Daiktavardžiai. Bendra apžvalga (tekstas skaitymui)
Susipažįstame su daiktavardžių kaityba. Aptariame giminės, skaičiaus ir linksnio kategorijas. Atpažįstame daiktavardžių formas tekstuose

 

5 paskaita

6 paskaita. Būdvardžiai. Bendra apžvalga (tekstai skaitymui)
Susipažįstame su būdvardžių kaityba. Aptariame giminės, skaičiaus, linksnio ir laipsnio kategorijas, stipriąsias bei silpnąsias būdvardžių formas. Atpažįstame būdvardžių formas tekstuose

 

6 paskaita

7 paskaita. Veiksmažodžiai. Bendra apžvalga (tekstas skaitymui)
Susipažįstame su veiksmažodžių kaityba. Aptariame stipriuosius, silpnuosius ir preterito-prezentinius veiksmažodžius, laiko ir skaičiaus kategorijas. Atpažįstame veiksmažodžių formas tekstuose

 

7 paskaita

Sintaksė

 

 

8 paskaita. Bendros pastabos apie sintaksę
Aptariame svarbiausias sakinio dalis ir jų raiškos būdus

 

8 paskaita

9 paskaita (seminaras). Darbas su tekstu

 

9 paskaita

 

 

 

Kontaktai • Naujienos

Copyright © 2014 Ugnius Mikučionis
Atnaujinta: 2016-03-23