PRADŽIA
ŽODYNAS
YOUTUBE
PRATIMAI
GRAMATIKA
SKAITINIAI
NUORODOS
MANO CV
NUOTRAUKOS

Skaitvardžiai – Tallord
 

Kiekiniai skaitvardžiai – Grunntall

  1 én, éi, ett

  2 to

  3 tre

  4 fire

  5 fem

  6 seks

  7 sju

  8 åtte

  9 ni

10 ti

11 elleve

12 tolv

13 tretten

14 fjorten

15 femten

16 seksten

17 sytten

18 atten

19 nitten

20 tjue

21 tjueen

22 tjueto

23 tjuetre

24 tjuefire

25 tjuefem

26 tjueseks

27 tjuesju

28 tjueåtte

29 tjueni

30 tretti

  10 ti

  20 tjue

  30 tretti

  40 førti

  50 femti

  60 seksti

  70 sytti

  80 åtti

  90 nitti

100 hundre

  101         hundre og en
  102         hundre
 og to
  103         hundre
 og tre
  115         hundre
 og femten
  120         hundre
 og tjue
  143         hundre
 og førtitre
  200         to
 hundre
  257         to
 hundre og femtisju
  489         fire
 hundre og åttini
  817         åtte
 hundre og sytten
1000        et
 tusen

 

Kelintiniai skaitvardžiai – Ordenstall

  1. første

  2. andre

  3. tredje

  4. fjerde

  5. femte

  6. sjette

  7. sjuende

  8. åttende

  9. niende

10. tiende

11. ellevte

12. tolvte

13. trettende

14. fjortende

15. femtende

16. sekstende

17. syttende

18. attende

19. nittende

20. tjuende

21. tjueførste

22. tjueandre

23. tjuetredje

24. tjuefjerde

25. tjuefemte

26. tjuesjette

27. tjuesjuende

28. tjueåttende

29. tjueniende

30. trettiende

  10. tiende

  20. tjuende

  30. trettiende

  40. førtiende

  50. femtiende

  60. sekstiende

  70. syttiende

  80. åttiende

  90. nittiende

100. hundrede

 101.        hundre og første
 102.        hundre
 og andre
 103.        hundre
 og tredje
 115.        hundre
 og femtende
 120.        hundre
 og tjuende
 143.        hundre
 og førtitredje
 200.        tohundrede
 257.        to
 hundre og femtisjuende  
 489.        fire
 hundre og åttiniende
 817.        åttehundre
 og syttende
1000.       tusende

 

Pastaba: sutinkamai su naujausiais Norvegų kalbos tarybos ir Norvegijos Kultūros ministerijos sprendimais, bukmole vietoj skaitvardžio sju ir sjuende leidžiama vartoti syv ir syvende (septyni ir septintas). Tačiau dvidešimt, dvidešimtas ir trisdešimt, trisdešimtas ir toliau turi būti tjue, tjuende ir tretti, trettiende.


GRAMATIKA Įvardžiai Tarnyb. žodeliai Skaitvardžiai Daiktavardžiai Būdvardžiai Veiksmažodžiai Stiprieji veiksm. Sintaksė Gullfisken IKKE